Unge, som ser negativt p? egen krop, mistrives ofte. De lever i st?rre frygt for at blive bagtalt, undg?r oftere at g? i bad med de andre og vil gerne lave deres krop om.

對自己的身體持消極看法的年輕人也往往不快樂。他們更加害怕被誹謗,更傾向于避免與他人一起洗澡,并希望改變自己的身體形象。

En ny Ph.d.-afhandling fra Aalborg Universitet, som bygger p? omfattende research i 5., 7. og 9. klasse i 31 folkeskoler, peger p? kroppen som et hidtil overset aspekt i trivselskrisen.

奧爾堡大學的一篇基于對31所小學中五年級、七年級和九年級廣泛研究的新博士論文,指出身體是幸福危機中迄今最被忽視的一個方面。

“Vi sp?rger typisk til, om de unge trives, sover nok eller har ondt i hovedet, men vi glemmer kroppen, som er helt afg?rende for de unge. Forholdet til egen krop fylder rigtig for dem, som oplever, at de er for tynde, for tykke, for lave eller f?r bryster for tidligt,” siger Katrine Vraa Justenborg, der st?r bag Ph.d.-afhandlingen ‘Vurderende elevkroppe’.

“我們通常會問年輕人是否感到快樂、睡眠是否充足或是否有頭痛,但我們卻忘記了對年輕人來說絕對至關重要的身體形象。對于那些發現自己太瘦、太胖、太矮或胸部過早發育的人來說,如何看待自己身體形象是非常重要的,”博士論文《學生身體評估》的作者,卡特琳-弗拉-賈斯滕伯格說。

Ph.d.-afhandlingen bygger p? etnologisk feltarbejde, fokusgruppeinterviews og et sp?rgeskema, som 1.309 elever fra 5., 7. og 9. klasse p? 31 skoler har svaret har svaret p?.

其博士論文以民族學實地考察、重點小組訪談和調查問卷為基礎,其中的調查問卷來自31所學校的5、7和9年級的1,309名學生。
原創翻譯:龍騰網 http://www.ribblestockfxtrade.com 轉載請注明出處


40 procent af eleverne i sp?rgeskemaunders?gelsen svarer, at de er ‘bange for, at deres klassekammerater d?mmer deres udseende negativt’. 44 procent oplever, at der bliver talt grimt om andres udseende i klassen. Og mens 23 procent af pigerne er direkte utilfredse med deres krop, s? g?lder det 13 procent af drengene.

調查問卷中有40%的學生回答說,他們“擔心同學會對他們的外表形象做出負面評價”。44%的人有在課堂上對他人的外表說難聽話的經歷。23%的女孩直接表達了對自己的身體形象不滿意,也有13%的男孩同意這一表述。

“Hvis man for eksempel er overv?gtig, s? skal man passe p? ikke at blive ydmyget af de andre. Man skal overveje, hvad man spiser hele tiden og overv?ge sig selv. Nogle af dem, jeg har interviewet, sammenligner deres v?gt med karakterer”, siger Katrine Vraa Justenborg.

“比如說,如果你體重超標了,你就必須小心謹慎,以免被別人恥笑。你必須時時刻刻注意自己的飲食,并對自己進行監督?!笨ㄌ亓?弗拉-賈斯滕博格說。

Ph.d. Katrine Vraa Justenborg har designet sp?rgeskemaerne ud fra feltarbejde, fordi hun ville vide, hvad elever selv vurderede som vigtigt for deres egen sundhed og trivsel i skolen. Blandt andet kommer det frem, at eleverne i h?j grad l?gger ansvaret for kroppen p? sig selv. S?ledes er det hele 40 procent af eleverne i 9. klasse, der mener, at man ‘skal lave sin krop om, hvis man er utilfreds med den’.

卡特琳-弗拉-賈斯滕博格博士根據實地調查設計了問卷,因為她想知道學生們自己認為什么對他們在學校的健康和幸福最重要。結果發現,學生認為自己的身體形象對此負有很大的責任。整整40%的九年級學生認為,“如果你對自己的身體形象不滿意,就應該去改變它”。

“Dem som f?ler, at deres krop ikke er normal, vil oftere lave deres krop om, s? de ikke stikker ud. P? den m?de bliver det deres eget ansvar, at klassekammeraterne bed?mmer deres krop negativt, og at de ikke trives. De f?ler sig udenfor og bebrejder sig selv. Det kan v?ret tungt at b?re,” forklarer Katrine Vraa Justenborg.

“那些覺得自己的身體形象不正常的人更有可能去改變自己的身體,以使自己不那么顯眼。這樣一來,同學們對他們身體的負面評價和他們的不健康成長就成了他們自己的責任。他們感到被忽視并責備自己。這樣對他們來說可能太沉重了,”卡特琳-弗拉-賈斯滕博格解釋道。

Omvendt, s? opdager, dem som trives ofte ikke, at en del af deres klassekammerater mistrives.

相反,那些正在茁壯成長的學生往往沒有意識到,他們的一些同學并非與他們一樣。

“Dem der er i trivsel, er de samme, som har det fint med deres krop. De dyrker idr?t, de g?r i bad bagefter uden problemer og de andre m? gerne tage fotos af dem. De er heller ikke bange for, at andre taler grimt om deres krop. Og de opdager i mindre grad, at der er en gruppe i klassen, som ikke trives,” siger Katrine Vraa Justenborg.

“那些對自己的身體形象感覺良好的人往往就是那些正在茁壯成長的人。她們參加體育運動,運動后可以毫無問題地洗澡,別人也可以給她們拍照。她們也不怕別人說自己身材不好?!笨ㄌ亓?弗拉-賈斯滕博格說,“她們不太可能意識到班上還有一個沒有茁壯成長的群體?!?/b>

N?r piger generelt mistrives mere end drenge, s? handler det blandt andet om vores fort?llinger om piger og drenge.

女孩通常比男孩更不快樂,部分原因在于我們對女孩和男孩描述上的差異。

“Vi siger hele tiden, at pigerne er mere dygtige og sidder mere stille end drengene. Vi forventer ikke af drenge, at de pr?sterer hele tiden. Det l?gger et pres p? pigerne om at leve op til rollen som dygtige. De har brug for frirum, hvor de ikke oplever, at de bliver m?lt og vejet hele tiden”, siger Katrine Vraa Justenborg.

“我們總是說,女孩比男孩更嫻熟,坐得更文靜。我們并不期望男孩一直表現出色。這就無形中給女孩們帶來了要去扮演好孩子角色的壓力。她們需要更自由的空間,這樣她們就不會感覺自己一直在被審視和評判”,卡特琳-弗拉-賈斯滕博格說道。